Bán 2 phòng ngủ căn hộ Nha Trang

ID : d791535840


Phòng ngủ
  2

Phòng tắm
  2

Vùng
  60 m2Bán
1.4 tỷ. VND

Pham Ha