Bán 2 phòng ngủ căn hộ Nha Trang
Phòng ngủ
  2

Phòng tắm
  2

Vùng
  60 m2

Bán
1.4 tỷ. VND

Pham Ha