Bán 3 phòng ngủ căn hộ
Phòng ngủ
  3

Phòng tắm
  3

Vùng
  317 m2


Bán
42 tỷ. VND