Bán 4 phòng ngủ căn hộ Nha Trang
Phòng ngủ
  4

Phòng tắm
  4

Vùng
  240 m2

Bán
7.78 tỷ. VND