Bán 2 phòng ngủ căn hộ Nha Trang

ID : t198176250


Phòng ngủ
  2
Phòng tắm
  2
Vùng
  105 m2


Bán
2.5 tỷ. VND

Pham Ha