Bán 2 phòng ngủ căn hộ Nha Trang
Phòng ngủ
  2

Phòng tắm
  2

Vùng
  105 m2

Bán
2.5 tỷ. VND

Pham Ha