Gold CoastReviews + Add review

4.4  
  (13)
   
  • 3 months ago
All good, lovely staff, clean rooms
  • 3 months ago
🚀
   
  • 3 months ago
Hôm nay tôi vào TTTM bảo vệ giữ xe rất là thái độ, cả bảo vệ lúc vào gửi xe ngồi bấm đt khách vào không biết thì lên tiếng nạt nộ còn bảo vệ nữ ngồi ở lối xe ra ngồi chỉ chỉ mặt kênh kiệu rất thái độ, 1 TTTM lớn như vậy sao có thể tuyển những bảo vệ như thế chứ, bve các tầng trên tuyệt vời thì bv ở dưới tầng tệ quá tệ, không bao giờ tôi ghé TTTM này nữa dù ăn uống hoặc mua sắm
   
  • 3 months ago
시내에 위치하고 셔틀이 많이 다닙니다 특히 롯데마트.직원들이 친절하고 한식당이 몇개 있습니다 시설 깨끗하고 머물기 좋은곳입니다
   
  • 3 months ago
구글지도에 따르면 골드코스트 호텔이 나트랑에 두 군데가 있는 것 같습니다~ 게다가 롯데마트가 있는 건물도 골드코스트 어쩌구라서 헷갈릴 수 있지만 이 곳은 씀모이 시장 바로 옆에 있는 호텔입니다~ 방 두 개, 킹침대 두 개, 화장실도 두 개인 아파트먼트인데, 이 가격!?!? 믿기지 않아서.. 예약할 때만해도 정보가 거의 없던터라 걱정하면서 예약했는데 막상 와보니 나트랑에서 묵은 여러 숙소 중 만족도 일등이에요~ 여기는 장기투숙하는 분들이 많은 거 같구요~ 저층은 아파트먼트 고층은 호텔로 추정됩니다~ 아파트먼트라 세탁기가 있어 더 좋았구요! (세제는 개별 구매-미리 여행 전에 챙겨서 오면 좋을듯) 직원분들 좋으세요~ 세탁기에 생긴 문제도 바로 해결해 주셨어요~ 호텔로 운영되니 매일 청소도 해 주셔서 더더 좋았어요~ 호텔 위치도 씀모이 시장 바로 옆이라 일찍부터 바깥의 분주한 소리가 들리는데 전 그게 오히려 좋았어요~ 베트남 사람들 참 부지런하구나 싶어서 멋지더라구욯 아, 호텔의 옥상 작은 수영장 좋아요 나트랑 시내가 다 내려다보여서요 힐링되는 기분ㅋ 직원이 상주하거나 수건을 주거나하는 거 없어요ㅋㅋ 수건 챙겨 올라가세요~
Show more 10

Agents

Currently, there are no agents in this building.