Cho thuê bất động sản tại Đà Nẵng


600 USD

💥𝐂𝐀̆𝐍 𝐇𝐎̣̂ 𝐌𝐎𝐍𝐀𝐑𝐂𝐇𝐘 𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐇𝐔𝐄̂ 𝐓𝐀̣𝐈 Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆 (𝑀𝑂𝑁𝐴𝑅𝐶𝐻𝑌 𝐴𝑃𝐴𝑅𝑇𝑀𝐸𝑁𝑇 𝐹𝑂𝑅 𝑅𝐸𝑁𝑇 𝐼𝑁 𝐷𝐴𝑁𝐴𝑁𝐺)💥 ✅𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 (𝐏𝐚𝐲𝐦 ...
     hơn 1 năm trước  Sarah Nguyen4.8  
  (157)
   
  • 5 tháng trước
시설이 깨끗하고 너무 좋아요 서비스 짱이예요
   
  • 5 tháng trước
포인트로 숙박함. 리뷰를 보니 꿉꿉한 느낌이 난다고들 많이 했고, 실제로 입실했을때 나도 느낄 수 있었다. 하지만 들어가서 에어컨 틀고 잠시 있으니 느껴지지 않게 되어 거슬리지는 않았다. 메리어트 플레티넘 멤버여서 혜택을 받을 수 있었는데, 혜택중 조식 제공이라고 하길래 기본 조식이 안나오는 줄 알고 조식혜택을 선택하였다. 하지만 아침 조식때마다 직원분이 기본 뷔페말고 스페셜 디쉬를 고르게 하였는데, 아마 내가 선택한게 스페셜 디쉬가 아니었나 싶다.(확실하진 않음.) 루프탑 바도 방문하였으나 한참 태풍이 심하던 때라 실내에만 머무를수 있었다. 헬스시설은 포포인츠 브랜드 치고 매우 훌륭하여 잘 이용하고 나왔다. 메리어트 포인트로 5연박 저렴하게 잘 이용하고 왔다.
977 kết quả tìm kiếm